Dr Tijana Vesić-Pavlović Docent

Kabinet 430
Telefon: 3302-380
Email: tvesic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/35
Pogledajte CV

Dr Nikola Dondur Redovni profesor

Kabinet 438
Telefon: 3302-374
Email: ndondur@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/48
Pogledajte CV

Dr Aleksandar Žunjić Redovni profesor

Kabinet 407
Telefon: 3302-311
Email: azunjic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/58
Pogledajte CV

Dr Uglješa Bugarić Redovni profesor

Kabinet 447
Telefon: 3302-347
Email: ubugaric@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/18
Pogledajte CV

Dr Zorica Veljković Vanredni profesor

Kabinet 419
Telefon: 3302-318
Email: zveljkovic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/33
Pogledajte CV

Dr Vesna Spasojević-Brkić Redovni profesor

Kabinet 419
Telefon: 3302-318
Email: vspasojevic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/190
Pogledajte CV

Dr Dusan Petrović Vanredni profesor

Kabinet 447
Telefon: 3302-347
Email: dpetrovic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/147
Pogledajte CV

Dr Dragan Milanović Redovni profesor

Kabinet 407
Telefon: 3302-312
Email: ddmilanovic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/104
Pogledajte CV

Dr Mirjana Misita Docent

Kabinet 420
Telefon: 3302-368
Email: mmisita@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/119
Pogledajte CV

Dr Tamara Golubović Asistent sa doktoratom

Kabinet 404
Telefon: 3302-256
Email: tsedmak@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/182
Pogledajte CV

Dr Sonja Josipović Docent

Kabinet 406
Telefon: 3302-331
Email: sjosipovic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/79
Pogledajte CV

MSC Andrija Petrović Asistent

Kabinet 406
Telefon: 3302-312
aapetrovic@mas.bg.ac.rs
http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/nastavnici/622
Pogledajte CV

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu