Osnovne akademske studije

Čas.
Ned.
1. Godina 2. Godina 3. Godina
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Termodinamika B Mehanika Fluida B Elektrotehnika
2
3
4
5
6 Mehanika 1 Osnovi otpornosti konstrukcija Mehanika 2 Mehanika 3 Numeričke metode Osnove automatskog upravljanja
7
8
9
10
11 Konstruktivna geomatrija i grafika Inženjerska grafika Mašinski elementi 1 Mašinski elementi 2 Tehnologija mašinske obrade Izborni predmet 6.3.5
12
13
14 Otpornost materijala
15
16 Fizika i merenja Osnovi sociologije i ekonomije Mašinski materijali 2 Izborni predmet 4.4.5 Izborni predmet 5.4.5 Izborni predmet 6.4.5
17
18
19 Mašinski materijali 1
20
21 Programiranje Računarski alati Izborni predmet 3.5.5 Mašinsko inženjerstvo u praksi Izborni predmet 5.5.5 Završni predmet(B.Sc rad) 6.5.5
22
23
24 Engleski jezik 1 Engleski jezik 2
25
  4.5.5
Stručna praksa B IIE
 

Preporučeni izborni predmeti

Na poziciji 3.5.5 - Uvod u industrijsko inženjerstvo
Na poziciji 4.4.5 - Poslovni menadžment
Na poziciji 5.4.5 - Organizacija proizvodnje 1
Na poziciji 5.5.5 - Industrijska ergonomija ili Industrijsko inženjerstvo - projektovanje i praksa
Na poziciji 6.3.5 - Poslovno-proizvodni informacioni sistemi
Na poziciji 6.4.5 - Upravljanje sistemom održavanja
Preporučuje se da se Stručna praksa B kao i Završni predmet rade u okviru katedre za Industrijsko inženjerstvo.

Za detalje oko osnovnih studija kao i za spisak svih izbornih predmeta kliknite ovde.


Izborni predmeti modula

Na poziciji 1.5

- Menadžment informacionih sistema

Na poziciji 2.4

- Terotehnološko upravljanje rizikom

Na poziciji 2.5

- Projektovanje logističko distributivnih sistema

Na poziciji 3.4

- Tehno-ekonomska analiza i upravljanje projektima

Na poziciji 3.5

- Projektovanje sistema čovek-mašina
- Unapređenje kvaliteta poslovnih procesa - Lean 6 Sigma

Za opis predmeta sa master studija kliknite ovde.

Doktorske studije

ESPB 1. Godina 2. Godina 3. Godina
1. Semestar 2. Semestar 3. Semestar 4. Semestar 5. Semestar 6. Semestar
5 Viši kurs matematika
1.1.5
Odab.pogl. iz mehanike ili mehanike fluida
2.1.5
Izborni predmet
3.1.5
Istraživanje i publikovanje 4
4.1.8
Izrada i odbrana doktrorske disertacije
5.60
5 Numeričke metode
1.2.5
Izborni predmet
2.2.5
Izborni predmet
3.2.5
5 OMNIR i komunikacija
1.3.5
Izborni predmet
2.3.5
Istraživanje i publikovanje 3
3.3.20
Projekat ideje doktrorske disertacije
4.2.22
5 Izborni predmet
1.4.5
Istraživanje i publikovanje 2
2.4.15
10 Istraživanje i publikovanje 1
1.5.10

Za detaljne informacije o doktorskim studijama kliknite ovde.

hacklink satın albeagle yavrusu

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu