Osnovne akademske studije

Čas.
Ned.
1. Godina 2. Godina 3. Godina
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3 Termodinamika B Mehanika Fluida B Elektrotehnika
2
3
4
5
6 Mehanika 1 Osnovi otpornosti konstrukcija Mehanika 2 Mehanika 3 Numeričke metode Osnove automatskog upravljanja
7
8
9
10
11 Konstruktivna geomatrija i grafika Inženjerska grafika Mašinski elementi 1 Mašinski elementi 2 Tehnologija mašinske obrade Izborni predmet 6.3.5
12
13
14 Otpornost materijala
15
16 Fizika i merenja Osnovi sociologije i ekonomije Mašinski materijali 2 Izborni predmet 4.4.5 Izborni predmet 5.4.5 Izborni predmet 6.4.5
17
18
19 Mašinski materijali 1
20
21 Programiranje Računarski alati Izborni predmet 3.5.5 Mašinsko inženjerstvo u praksi Izborni predmet 5.5.5 Završni predmet(B.Sc rad) 6.5.5
22
23
24 Engleski jezik 1 Engleski jezik 2
25
  4.5.5
Stručna praksa B IIE
 

Preporučeni izborni predmeti

Na poziciji 3.5.5 - Uvod u industrijsko inženjerstvo
Na poziciji 4.4.5 - Menadžment proizvodnih procesa ili Poslovni menadžment
Na poziciji 5.4.5 - Organizacija proizvodnje 1
Na poziciji 5.5.5 - Industrijska ergonomija ili Industrijsko inženjerstvo - projektovanje i praksa
Na poziciji 6.3.5 - Poslovno-proizvodni informacioni sistemi
Na poziciji 6.4.5 - Upravljanje sistemom održavanja
Preporučuje se da se Stručna praksa B kao i Završni predmet rade u okviru katedre za Industrijsko inženjerstvo.

Za detalje oko osnovnih studija kao i za spisak svih izbornih predmeta kliknite ovde.


Izborni predmeti modula

Na poziciji 1.5

- Menadžment informacionih sistema

Na poziciji 2.4

- Terotehnološko upravljanje rizikom

Na poziciji 2.5

- Projektovanje logističko distributivnih sistema

Na poziciji 3.4

- Tehno-ekonomska analiza projekata

Na poziciji 3.5

- Projektovanje sistema čovek-mašina
- Savremeni pristupi u upravljanju kvalitetotm

Za opis predmeta sa master studija kliknite ovde.

Doktorske studije

ESPB 1. Godina 2. Godina 3. Godina
1. Semestar 2. Semestar 3. Semestar 4. Semestar 5. Semestar 6. Semestar
5 Viši kurs matematika
1.1.5
Odab.pogl. iz mehanike ili mehanike fluida
2.1.5
Izborni predmet
3.1.5
Istraživanje i publikovanje 4
4.1.8
Izrada i odbrana doktrorske disertacije
5.60
5 Numeričke metode
1.2.5
Izborni predmet
2.2.5
Izborni predmet
3.2.5
5 OMNIR i komunikacija
1.3.5
Izborni predmet
2.3.5
Istraživanje i publikovanje 3
3.3.20
Projekat ideje doktrorske disertacije
4.2.22
5 Izborni predmet
1.4.5
Istraživanje i publikovanje 2
2.4.15
10 Istraživanje i publikovanje 1
1.5.10

Za detaljne informacije o doktorskim studijama kliknite ovde.

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu