Ergonomija


OAS

5.5.5 Industrijska ergonomija

MAS

2.2.5 Ergonomsko projektovanje
3.5.3 Projektovanje sistema čovek-mašina

Informacioni sistemi


OAS

6.3.5 Poslovno proizvodni informacioni sistemi

MAS

1.5.5 Menadžment informacionih sistema
2.3.5 Baze podataka

Logistika


MAS

2.1.5 Industrijska logistika
2.5.5 Projektovanje logističko distributivnih sistema

Održavanje i upravljanje rizikom


OAS

6.4.5 Upravljanje sistemom održavanja

MAS

2.4.5 Terotehnološko upravljanje rizikom

Opšti predmeti


OAS

5.5.5 Industrijsko inženjerstvo - projektovanje i praksa

MAS

1.1.5 Operaciona istraživanja
1.2.5 Inženjerska statistika
3.4.5 Tehno-ekonomska analiza i upravljanje projektima

Oblast društveno-ekonomskih nauka


OAS

Inženjerski menadžment i ekonomija
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2

Organizacija i sistemi menadžmenta


OAS

4.4.5 Poslovni menadžment

MAS

3.2.5 Projektovanje organizacije
3.3.5 Industrijski menadžment
3.5.2 Unapređenje kvaliteta poslovnih procesa-Lean6Sigma

Ostali predmeti


OAS

1.6 Inženjerska etika i inovacije

MAS

1.2 Savremeni menadž. i mrežna org. preduzeća
2.1 Projektovanje poslovnih modela u Industriji 4.0
3.1 Interfejsi za interoperabilnost sistema za I4.0
3.3 Primena metoda i tehnika IE u brodogradnji
3.3 Upravljanje kvalitetom i rizikom u I4.0

Upravljanje proizvodnjom


OAS

3.5.5 Uvod u industrijsko inženjerstvo
4.4.5 Optimizacija proizvodnih procesa
4.5.5 Stručna praksa B IIE
5.4.5 Organizacija proizvodnje 1

MAS

3.1.5 Organizacija proizvodnje 2
4.1.5 Stručna praksa M IIE

hacklink satın albeagle yavrusu

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu