Upravljanje proizvodnjom


OAS

3.5.5 Uvod u industrijsko inženjerstvo
5.4.5 Organizacija proizvodnje 1
4.4.5 Menadžment proizvodnih procesa
4.5.5 Stručna praksa B IIE

MAS

3.1.5 Organizacija proizvodnje 2
4.1.5 Stručna praksa M IIE

Informacioni sistemi


OAS

6.3.5 Poslovno proizvodni informacioni sistemi

MAS

1.5.5 Menadžment informacionih sistema
2.3.5 Baze podataka

Logistika


MAS

2.1.5 Industrijska logistika
2.5.5 Projektovanje logističko distributivnih sistema

Ergonomija


OAS

5.5.5 Industrijska ergonomija

MAS

2.2.5 Ergonomsko projektovanje
3.5.3 Projektovanje sistema čovek-mašina

Održavanje i upravljanje rizikom


OAS

6.4.5 Upravljanje sistemom održavanja

MAS

2.4.5 Terotehnološko upravljanje rizikom

Organizacija i sistemi menadžmenta


OAS

4.4.5 Poslovni menadžment

MAS

3.3.5 Industrijski menadžment
3.2.5 Projektovanje organizacije
3.5.2 Savremeni pristupi u upravljanju kvalitetom

Opšti predmeti


I Oblast modeliranja i optimizacije

OAS

5.5.5 Industrijsko inženjerstvo - projektovanje i praksa

MAS

1.1.5 Operaciona istraživanja
1.2.5 Kvantitativne metode

II Oblast društveno-ekonomskih nauka

OAS

Osnovi sociologije i ekonomije
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2

MAS

3.4.5 Tehno-ekonomska analiza projekata

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu